• v

  こもる - [籠もる]
  tách biệt trong (phòng...): ...にこもる
  つんつん

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X