• n

  にしん - [二伸]
  ついろく - [追録] - [TRUY LỤC]
  ついはく - [追白] - [TRUY BẠCH]
  ついしん - [追申] - [TRUY THÂN]
  ついしん - [追伸]
  Anh ấy viết trong phần tái bút rằng sẽ đến bằng chuyến tàu sớm.: 彼は追伸で早朝の列車で着くと書き加えた。
  ついき - [追記] - [TRUY KÝ]
  こうき - [後記] - [HẬU KÝ]
  dòng tái bút của người dịch: 訳者による後記
  như đã trình bày trong phần tái bút: この後記述するように
  あとがき - [後書き]
  đề cập một cách thiếu trang trọng ở phần tái bút: 後書きでと軽く述べる
  あとがき - [後書]
  nói qua ở phần tái bút: 後書でと軽く述べる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X