• n, exp

  かいき - [買い気] - [MÃI KHÍ]
  Có tâm lý muốn mua: 買い気がある
  Làm mất tâm lý mua hàng đối của A đối với hàng hóa B: B製品に対するAの買い気を削ぐ
  Tâm lý mua tích cực: 旺盛な買い気

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X