• n

  メンタリティー
  せいへき - [性癖]
  せいかく - [性格]
  Người có tay ướt là người có tính cách nhiệt tình: 湿った手の人は、情熱的な性格。
  じょうしゅ - [情趣]
  きもち - [気持ち]
  Không ai có thể hiểu rõ tâm tính của anh ấy: だれも彼の気持ちをよく理解できないよ
  きしょう - [気性]
  tâm tính độc ác: 意地悪な気性
  おてんき - [お天気]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X