• v

  いこう - [意向]
  かんがえかた - [考え方]
  かんしん - [関心]
  きぶん - [気分]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X