• n

  ペンネーム
  ぎょめい - [御名] - [NGỰ DANH]
  tên hiệu của thần linh: 神の御名
  lạm dụng tên hiệu của các vị thánh: 神の御名を乱用する
  かめい - [仮名] - [GIẢ DANH]
  Cô ấy đã sử dụng nhiều tên hiệuđể làm ăn: 彼女はいくつもの仮名を使って商売をしていた
  Sử dụng tên hiệu: 仮名を使う
  Ký tên bằng bí danh: 仮名で署名する
  あだな - [綽名]
  あだな - [渾名]
  tên hiệu nổi tiếng: よく知られた渾名
  あだな - [あだ名]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X