• n

  きゅうしょく - [求職]
  Đề cập đến mục đích tìm việc làm: 求職の目的に触れる
  Chuẩn bị một bản sơ yếu lý lịch thật thuyết phục cho đợt tìm kiếm việc làm tiếp theo: 次の求職活動に利用するのに効果的なレジュメを作成する
  Anh có thể khấu trừ chi phí tìm việc làm khi kê khai thuế: 税金の確定申告で求職のための経費を控除できます
  hỗ trợ của chín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X