• n, exp

  きゅうち - [窮地]
  Rơi vào tình thế nan giải tuyệt vọng: 絶望的な窮地に陥っている
  ai đó bị rơi vào tình thế nan giải (bước đường cùng) về mặt tài chính một cách nghiêm trọng mà không thể nào thoát ra nổi: (人)が抜け出すことのできない深刻な金銭上の窮地に陥って
  Rơi vào tình thế nan giải (chủ yếu về vấn đề tiền bạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X