• n, exp

  げんじょう - [現状]
  Tình trạng người cao tuổi tại ~: ~における高齢者の現状
  Tình trạng hiện tại trạng xung quanh: ~をめぐる現状
  げんきょう - [現況]
  hiện trạng tài sản của công ty: 会社の資産の現況
  nói chuyện với người dân một cách chân thực về tình hình hiện nay (tình hình hiện tại, hiện trạng, tình trạng hiện nay, tình trạng hiện tại) ở Iraq: イラクの現況について国民に真実を話す
  nếu nghĩ về tình hình hiện nay (tình hình hiện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X