• n, exp

  こうしんせい - [後進性]
  tình trạng lạc hậu về kinh tế: 経済的後進性
  Thoát khỏi tình trạng lạc hậu: 後進性を脱却する
  Ví dụ về tình trạng lạc hậu: 後進性の見本

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X