• exp

  そうなんしんごう - [遭難信号]
  Tần số phát tín hiệu cấp cứu.: 遭難信号周波数
  Phát tín hiệu cấp cứu.: 遭難信号を発する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X