• n

  さんせい - [酸性]
  Làm cho ~ có tính axít: ~をより酸性にする
  Môi trường có tính axít cao rất cần để Pepsin phân giải Protein: ペプシンがタンパクを分解するために必要な強い酸性の環境

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X