• exp

  かっきてき - [画期的]
  sự quyết định có tính bước ngoặt: 画期的な決定
  sự kiện có tính bước ngoặt: 画期的な事件

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X