• n

    こうせい - [硬性] - [NGẠNH TÍNH]
    Cho thuốc vào bình chứa có thể hòa tan tính cứng rắn: 薬を硬性可溶性容器に入れる

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X