• n

  かそせい - [可塑性]
  vật chất có tính dẻo: 可塑性物質

  Kỹ thuật

  そせい - [塑性]
  Explanation: 金属に力を加えて大きく曲げ、力を除いたときもとに戻らなくなる性質。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X