• exp

  てんせい - [展性] - [TRIỂN TÍNH]
  dễ uốn, dễ dát mỏng: 展性に富む
  có tính dễ dát mỏng: 展性のある

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X