• Kỹ thuật

    てんせい - [展性]
    Explanation: 金属板や箔のように、薄くすることができる性質のこと。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X