• n

  けいしきてき - [形式的]
  mang tính hình thức: 形式的であること
  vì anh đã được tuyển rồi nên việc điền vào mẫu này cũng chỉ là mang tính hình thức mà thôi: あなたはすでに雇われているのだから、この用紙に記入するのは単なる形式的なことに過ぎない
  tránh những thủ tục mang tính hình thức nơi công sở bằng việc nói trước với (ai): (人)に事前に

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X