• Kinh tế

  こうりつ - [効率]
  Category: 財政
  ゆうこう - [有効]
  Category: 財政

  Tin học

  こうりつせい - [効率性]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X