• n

  ひととなり - [為人] - [VI NHÂN]
  きしょう - [気性]
  người có tính khí cục súc: 気性が激しい人
  きしつ - [気質]
  きごころ - [気心]
  tính khí (tính tình) hợp nhau: 気心が合って
  không biết được tính khí (tính tình): 気心が知れない
  người bạn đã biết tính khí (tính tình): 気心の知れた友人
  きげん - [機嫌]
  mỗi khi có vấn đề gì xảy ra, trong gia đình, tâm trạng (tính khí) của mẹ tôi thường là yếu tố quyết định sự tiến triển của sự việc: 何か問題があったとき、我が家では母親の機嫌が事の成り行きを決める

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X