• exp

    へんきょう - [偏狭]
    tác phẩm của anh ta xuất phát từ trải nghiệm của người da đen nhưng nói thế không có nghĩa là không có sự khoan dung: 彼の作品は黒人の体験に根差したものだが、だからと言って偏狭ではない。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X