• n

  いっかんせい - [一貫性] - [NHẤT QUÁN TÍNH]
  có tính nhất quán: 一貫性(関連性)がある
  tính nhất quán về dữ liệu: データの一貫性
  tính nhất quán về ý kiến: 意見の一貫性
  nhất quán về chức năng: 機能的一貫性

  Tin học

  せいごうせい - [整合性]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X