• Kỹ thuật

  コヒーレンス
  てきおうせい - [適応性]
  ゆうずうせい - [融通性]

  Tin học

  だとうせい - [妥当性]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X