• n

    ひつようせい - [必要性] - [TẤT YẾU TÍNH]
    ひつぜんせい - [必然性] - [TẤT NHIÊN TÍNH]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X