• n, exp

  こうしんらいせい - [高信頼性] - [CAO TÍN LẠI TÍNH]
  Hệ thống có tính tin cậy cao: 高信頼性システム
  Chi tiết trong đồ điện tử có tính tin cậy cao: 高信頼性デバイス
  Thiết kế hệ thống có tính tin cậy cao (độ tin cậy cao): 高信頼性システム設計

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X