• Tin học

  データかんぜんせい - [データ完全性]

  Tin học

  データのかんぜんせい - [データの完全性]
  データのほぜんせい - [データの保全性]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X