• Kỹ thuật

  ひきざん - [引算]

  Tin học

  げんさん - [減算]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X