• n

  でんせんせい - [伝染性] - [TRUYỀN NHIỄM TÍNH]
  Một loại virus có tính truyền nhiễm rất cao có khả năng lây lan trong đàn gia súc.: 家畜に感染しうる非常に伝染性の高いウイルス
  phóng xuất ra những con virus có tính truyền nhiễm rất mạnh: 非常に伝染性の強いウイルスを放出する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X