• n

  ばんだいふえき - [万代不易] - [VẠN ĐẠI BẤT DỊ]
  ばんこ - [万古] - [VẠN CỔ]
  とわ - [常] - [THƯỜNG]
  こうきゅうせい - [恒久性] - [HẰNG CỬU TÍNH]
  tính vĩnh viễn cố định: 固定の恒久性
  tính vĩnh viễn của các vì sao: 星々の恒久性

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X