• v, exp

  あつまる - [集まる]
  つどう - [集う]
  はく - [掃く]
  よりあつまる - [寄り集まる]
  tập hợp lại theo chỉ đạo của trưởng nhóm: グループ長の指導で~。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X