• n

  ならわし - [習わし] - [TẬP]
  じょうしゅう - [常習]
  しゅうかん - [習慣]
  Người Nhật có tập quán gửi bưu thiếp cho người thân, bạn bè, người quen của mình nhân dịp Tết.: 日本人はお正月に親類や友人知人にはがきを送る習慣がある。
  かんれい - [慣例]
  tập quán từ thời cổ xưa: 古来の慣例
  dựa trên những tập quán trong quá khứ: 過去の慣例に基づいている
  bảo thủ những tập quán (lề thói) cũ: 古い慣例に固執する
  tập quán của xã hội: 社会の慣例
  tập quán từ ngày xưa: 昔からの慣例
  thanh niên sống không theo tập quán cũ: 慣例にとらわれない青年
  かんしゅう - [慣習]
  nhiều tập quán mang tính quốc tế: いろいろな国際的慣習
  tập quán dễ thương: かわいらしい慣習

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X