• n

  くせ
  くせ - [癖]
  thành tật: 癖になる
  người có nhiều tật xấu: 癖の多い人
  いいがかり - [言い掛かり]
  あらさがし - [あら探し] - [THÁM]
  Thói xấu bới lông tìm vết: あら探しをする癖
  あくへき - [悪癖] - [ÁC PHÍCH]
  bỏ thói quen xấu (tật xấu): 悪癖を捨てる
  nhớ lại tật xấu hút thuốc: 喫煙の悪癖を覚える
  あくふう - [悪風] - [ÁC PHONG]
  nhiễm tật xấu: 悪風に染まる
  lây nhiễm tật xấu của thế gian: 世間の悪風に染まる

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X