• exp

  ていひれい - [定比例] - [ĐỊNH TỶ LIỆT]
  nguyên tắc kết hợp theo một tỉ lệ xác định: 定比例の法則
  định luật tỷ lệ cố định: 定比例の法則

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X