• n

  ペース
  そくりょくど - [速力度]
  そくりょく - [速力]
  tốc độ âm thanh: 音速力
  tốc độ của tàu hỏa là 40 km một giờ: この汽車は一時40キロメートルの速力だ
  そくど - [速度]
  Tốc độ kết nối Internet.: インターネットの接続速度
  Tốc độ truyền dẫn ion.: イオン通過速度
  スピード
  tăng tốc: ~ を出す
  スピード
  ヴェロシティ

  Kỹ thuật

  エッチレート
  スピード
  そくど - [速度]
  ベロシチー
  レート

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X