• Tin học

    いっていビットレート - [一定ビットレート]
    こていビットレート - [固定ビットレート]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X