• n

  でんそうそくど - [伝送速度] - [TRUYỀN TỐNG TỐC ĐỘ]
  Nâng cao tốc độ truyền.: 伝送速度を高める
  Tốc độ truyền thông tin.: 情報伝送速度

  Tin học

  てんそうスピード - [伝送スピード]
  てんそうそくど - [転送速度]
  でんそうそくど - [伝送速度]
  てんそうレート - [転送レート]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X