• v

  そんざい - [存在する]
  そんざい - [存在]
  げんぞん - [現存] - [HIỆN TỒN]
  Lâu đài cổ nhất hiện còn tồn tại: 現存する最古の城
  Phát hiện đầu tiên trên thế giới về hóa thạch của loại động vật hiện tồn tại trên thế giới: 現存する動物の化石の世界で初めての発見
  Tham quan tìm hiểu nền văn hóa Maori hiện tồn tại trên thế giới: 現存するマオリ文化を見学する
  いきる - [生きる]
  いきのこる - [生き残る]
  Rất nhiều các công ty với quy mô nhỏ phải liên doanh để tồn tại.: 小規模な企業は生き残るために合併しなければならないことも多い
  げんそん - [現存] - [HIỆN TỒN]
  sự hiện hữu (tồn tại) của Chúa: キリストの現存
  giao một công ty không tồn tại trên thực tế cho một người tiếp nhận: 現存しない会社を受取人に指定する

  Kỹ thuật

  そんざいする - [存在する]
  Category: 数学

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X