• n, exp

  イスラムしょこくかいぎきこう - [イスラム諸国会議機構]
  Cuộc họp cấp cao của tổ chức hội thảo đạo Hồi: イスラム諸国会議機構の首脳会議
  Tổ chức hội thảo đạo Hồi lấy mục tiêu là tăng cường tình đoàn kết trong các nước đồng minh: イスラム国会議機構(OIC)は、加盟国間の連帯を強化するとこを目的としている

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X