• n

  みっしょちょう - [密書長]
  しょきちょう - [書記長]
  かんじちょう - [幹事長]
  Hôi nghị các tổng bí thư: 幹事長・書記長会談
  nguyên tổng bí thư: 元幹事長
  tổng bí thư Đảng tự do dân chủ: 自民党幹事長
  phó tổng bí thư (phó tổng thư ký): 幹事長代理

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X