• exp

    のべつぼ - [延べ坪]
    Tổng diện tích của tầng 1 và tầng 2 là 150 m2: 1階と2階の延べ坪は150平方メートルです

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X