• n

  しょむ - [庶務]
  người lo mọi công việc tổng hợp: ~係
  ごうせい - [合成]
  Tinh bột tổng hợp: でんぷん合成
  hợp chất a xê-ti- len: アセチルコリン合成
  năng lượng tổng hợp: エネルギー合成
  いっかつ - [一括]
  tổng hợp lại và làm rõ ràng: 一括してクリアする
  そうごう - [総合する]

  Tin học

  シンセサイザ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X