• n

  とこのま - [床の間]
  đồ để tủ tường: 床の間の置き物
  đồ trang trí tủ tường: 床の間の飾り物
  おしいれ - [押入れ]
  cậu có thể cho đệm futon vào trong tủ tường giúp tôi không ?: 布団を押入れにしまってくれる
  tôi phải lau tủ tường, có ai giúp tôi không ?: 押入れ掃除しないと。誰か手伝ってくれる?
  おしいれ - [押入]
  tôi đã để đệm futon trong tủ tường: 布団を押入れにしまった
  lắp giá vào trong tủ tường: 押入れに棚を付ける
  おしいれ - [押し入れ]
  tủ tường dưới cầu thang: 階段下の押し入れ
  tủ tường lớn: 容量の大きい押し入れ
  tìm cái gì trong tủ tường: 押し入れに~がないか探す
  cất cái gì trong tủ tường: ~を押し入れにしまう

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X