• n

  しかくけい - [四角形]
  yếu tố tứ giác: 四角形要素
  しかく - [四角]
  しかくい - [四角い]

  Kỹ thuật

  ふとうへんしかくけい - [不等変四角形]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X