• n

  ワード
  めいし - [名詞]
  ことば - [言葉]
  ご - [語]
  から
  いんご - [韻語]
  Trong tiếng Anh có rất nhiều từ ăn vần: 英語には韻語が多いです

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X