• exp

    ないし - [乃至]
    chi phí cũng phải từ hai vạn yên đến ba vạn yên: 費用は二万円ないし三万円です

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X