• Tin học

  いちいめい - [一意名]
  しきべつし - [識別子]
  しきべつめい - [識別名]
  とくていきごう - [特定記号]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X