• n, exp

    いんご - [韻語]
    Trong tiếng Anh có rất nhiều từ ăn vần: 英語には韻語が多いです

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X