• n

  ひんし - [品詞]
  từ loại không có biến cách: 語形変化のない品詞
  phân tích từ loại: 品詞で分類し説明する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X