• n

  じぼ - [慈母]
  こんご - [今後]
  Kể từ nay tuyệt đối không được làm chuyện đó.: 今後絶対にそんなことをするな。
  Ít nhất 5 năm kể từ nay, chúng ta sẽ sống ở nước ngoài.: 今後少なくとも5年間は海外生活だ。
  いまから - [今から]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X