• exp

    みぎからひだりへ - [右から左へ]
    ý nghĩa của "từ phải sang trái" là Lập tức trao cho người khác vật mình vừa nhận từ người khác: 右から左への意味は人から受け取ったものをすぐに他の人に渡すこと

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X